Meny:

Välkommen till

min webbplats!

    Anders Nelson

Skall jag välja bergvärme eller ytjordvärme?
Varför räcker inte värmen?
Hur länge håller kompressorn?
Måste jag ha två borrhål?

 

Här kan du få hjälp med frågor rörande energibrunnar/bergvärme, ytjordvärme, värmepumpar m m.